Klachten

Klachten

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over een product of over onze service. Stuur ons dan een mail naar info@ernani.nl of neem telefonisch contact met ons. Wij nemen uiterlijk binnen een week contact met u op en proberen het geschil op te lossen.

Als we uw klacht niet hebben opgelost binnen 4 weken heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de geschillencommissie:

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/thuiswinkel/